28 Aralık 2012

Değişik Kültürlerdeki Vampirler


Bu ara bir paranormal furyasına kapıldığımdan mıdır bilinmez, google araştırma konu başlıklarım oldukça çeşitlendi şenlendi. :) Bir vampir postu araştırması yaparken karşıma çıkan bu yayın çok hoşuma gitti sizinlede paylaşayım dedim.

Ülke ülke, kültür kültür vampirler efendim. :) İyi okumalar...


ASASABONSA
Kökeni : Batı Afrika (Ashanti)
Tanımlama : İnsan görünümlü vampirlerdir ancak demir dişleri ve ayakları yerine kancaları vardır. Asasabonsamlar ağaçları mesken edinen vampirlerdir, ormanın derinliklerinde yaşarlar.
Onlar, kurbanlarını yakalamaya imkan sağlayan kanca ayakları ile ağaçların tepesinde başaşağı dururlar. Kurbanını parmağından ısırmak için hazırda bulunurlar.
ASEMA

Kökeni : Güney Afrika
Tanımlama : Gündüzleri yaşlı biri görüntüsünde olan varlık, geceleri mavi bir ışık kütlesine dönüşür ve avlanır.

AZEMAN
Kökeni : Güney Amerika
Tanımlama : Gün boyunca dişi insan formundadır ancak geceleri yarasa ya da diğer hayvanlardan birine dönüşür.
Zayıflıkları : Eğer tohumlar yerde dağınıksa onları saymak için duracaktır. Ayrıca, eğer kapının karşısında bir çalı süpürgesi varsa odaya girmeyecektir hatta bi terslik olabileceğinden huzursuz olucaktır.

BAITAL
Kökeni : Hindistan
Tanımlama : Kabaca 4 ayak uzunluğunda yarı insan, yarı yarasa yaratıktır.

BAOBBAN SITH
Kökeni : İskoçya
Tanımlama : Kız, karga veya kuzgun kılığına girebilen kötü perilerdir. Erkeklerin aklını başından alıp kanlarını içerler.

BAS
Kökeni : Malezya
Tanımlama : Genellikle domuz kanıyla beslenen bir varlıktır. Medeniyetten uzak durmayı tercih etse de, zaman zaman insan kanıyla da beslendiği söylenir.

CALLICANTZAROS
Kökeni : Yunanistan
Tanımlama : Noel'in başlangıcından yeni yıla kadar geçen sürede aktif olarak bunların dışında da sık sık yarı insan yarı hayvan şeklinde görünürler. Geceleri kasaba girişlerinde ve kırsal yerlerde gezip gün boyunca mağaralarda uyurlar. Bu periyodun sonunda, yeryüzünün iç kısımlarındaki Hades'e ulaşmak için yeraltındaki büyük mağara ya da tunellere çekilirler. Yeryüzüne çıktıklarında, bir erkek Callicantzaros ölümlü bir kadını yeraltı dünyasına gelin gibi getirerek, onunla çocuk yapması ve ayrıca onun bir callicantzaroi olması için kaçırır. Anne ve babası ölümlü olan Callicantzaros'un ısırıp ve hırsla yediği ilk kurbanları genellikle kendi kız ve erkek kardeşleriydi.
Zayıflıkları : İki ölümlü karı kocanın bebek sahibi olmasını önlemek için Callicantzaros olmanın yasak olduğu Yule Tide sezonu süresince, bebek, ebeveynlerden biri tarafından ayak tırnakları ses çıkartana kadar ayakları ateş üstünde olmak üzere tutulcaktır.

CH'ING SHIH
Kökeni : Çin
Tanımlama : Kanı beynine sıçramış bir insan gibi görünür. Onların tinsel görünümü güneş gibi kızıl ışıklar saçan bir küredir.
Gücü : Zehirli nefes ile öldürmek ve kan emmek.
Zayıflıkları : Normal silahlarla ve güneş ışığı ile onları yaralayabilir ya da yok edebilirsiniz.

CIVATETEO
Kökeni : Meksika. Bir Aztek tanrısı olan Tezcatlipoca ile bağlantılı olduguna inanılır.
Tanımlama : Bu cadı-vampirler Sabbatların dönüm noktasını oluşturur. Genç çocuklara onları vampir yapmak, insan karı-kocalara da çocuk yapmaları ve dolayısıyla çocuklarını da vampir yapmak için saldırırlardı.

DHAMPIRS
Kökeni : Doğu Avrupa
Tanımlama : Çingeneler ölü bir kişinin ruhunun fiziksel cesedinden ayrılarak oluşturulan "mulo" ya inanırlardı ve erkek mulo kadınları hamile bırakırdı, özellikle dul çingeneleri. Doğan çocuk türlü türlü isimlerle anılırdı; "vampijorivic", "vampiric", "lampijerovic" veya küçük vampir anlamına gelen "dhampir".
Güçleri : Efsaneye göre, dhampirler normalde insanlara görünmeyen vampirleri kendiliğinden ya da dinsel bir törenle görürlerdi. Dhampirlerin diğer vampirleri görebilme dışında özel bir yeteneği yoktu.

DEARG-DUE
Kökeni : İrlanda. Bir Kelt efsanesine göre Waterford da Strongbow ağacının yanında gömülmüş Dearg-due (kızıl kan emici) adında ünlü bir bayandır. Baobbhan Sith denilen İskoç vampir efsanesinde dağlarda pusuya yattıgı söylenir.
Tanımlama : Bir erkeği baştan çıkarıp ona sarılarak, kanını kurutana kadar içmek için senede bir kez mezarından kalkardı.
Zayıflıkları : İrlanda efsanesine göre onun dirilmesini önlemek için mezarının üstüne taştan duvarlar örülmelidir.

GARKAIN
Kökeni : Avustralya , Kuzey Topraklar
Tanımlama : Yarasa gibi kanatları ve pis bir kokusu olan bir erkek boyutlarındaki vampirlerdir. Eğer başı boş dolaşan bir avcı ya da kaybolmuş bir çocuk onun mangrov ormanına girerse, ağaçtan üstüne çullanır ve kanatları ile sarmalar. Talihsiz kurban önce pis kokudan tıkanır, sonra da yavasca nefessiz kalarak ölür. Bunun ardından Garkain kurbanın bedenini yer. Kurbanın ruhu belirli bir amacı olmadan dolaşmaya mahkum olur ve ailesinin yanında sonsuz huzura kavuşmak için aradığı dönüş yolunu bulamaz.

GLAISTIG
Efsane : Baobhan Sith
Kökeni : İskoçya
Tanımlama : Erkeklerle onlar bitkin düşene kadar dans edip sonra da onlardan beslenen güzel bir genç kız olarak betimlenir.


INCUBUS/SUCCUBUS
Kökeni : Avrupa. İncubi/Sucubi ile yakından ilişkili olan islav mora,alman mahr ve iskandinav mara "kabus" kelimesinden gelmektedir.
Tanımlama : Şeytani doğaya sahip ruh ve cinsel vampirlerdir. Genelde beslenme yöntemleri kurbanla cinsel ilişkiye girmek ve sex sırasında açığa çıkan enerjiden beslenmektir.
Güçleri : Davet edilmeden evlere girebilir ve diğer insanların görünümünü alabilir. Kurbanlarını sık sık ziyaret ederler. Bir incubusun kurbanı ziyaretleri rüya olarak yaşar.

KERES
Kökeni : Yunanistan
Tanımlama : Keres keskin pençelere sahip, kızıla bürünmüş bir yaratıktır. Kurbanlarının kanını içen korkunç yaratıklardır. Keres ölüm emrini uygular. Savaş alanlarında havada genellikle havada belirli bir noktada dururlar.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN MİTOLOJİK KİŞİLİĞİNİ ARAŞTIRIN.

KRVOPIJAC
Kökeni : Bulgaristan
Tanımlama : Krvopijacs (aynı zamanda obours olarak da bilinir) tek burun deliğine sahip olmaları dışında normal vampirler gibi görünürler.
Zayıflıkları : Eğer mezarlarının etrafında vahşi güller varsa hareketsizleşirler. Krvopijacları öldürmenin tek yolu ruhlarını büyüyle bir şişeye kapatıp ateşe fırlatmaktır.

LAMIA
Kökeni : Yunanistan ve Roma
Tanımlama : Lamialar sadece dişi vampirlerdir. Lamialar kurbanlarının kanını içip etini yiyen yarı insan yarı hayvan olarak betimlenir.
Zayıflıkları : Lamialar normal silahlarla yaralanabilir ya da öldürülebilirler.

LAMIAI
Kökeni : Libya
Tanımlama : Küçük çocukların kanlarıyla beslenen bir varlık. Aynı zamanda, genç erkekleri kendine çekebilmek için güzel kız formundadır. Kurbanlarını yer ve kanını içer.


LEANANSIDHE
Kökeni : Man adası
Tanımlama : Güzel bir dişi vampirdir. Şiirler için ilham verirdi ancak bu servis karşılığında ödül olarak kurbanlarını öldürür ya da en iyi ihtimalle Doğu İrlanda Sahili'nde İrlanda Denizi'nin altındaki krallığında esir ederdi.
Güçleri : Diğer tüm vampirler gibi o da bir kan emicidir. Ancak kurbanlarının kanını emmektense güzelliğinin ve şiirsel ilhamının gücünün kaynağı olarak onları büyük kırmızı bir kazan içinde toplar. Bu işlem yaşam, ölüm ve yeniden doğum kazanlarını yöneten Kelt tanrıçaları ile arasındaki bağı oluşturur.


LOOGARO
Kökeni : Batı Hindistan
Tanımlama : Şeytana götürdüğü kan karşılığında büyü gücüne sahip olan yaşlı kadın formundaki varlıklardır. Bu vampirler geceleri bedeninden çıkarak küçük ışık kütleleri formunda dolaşabilme yeteneğine de sahiptir.

MULO
Kökeni : Doğu Avrupa (Çingeneler)
Tanımlama : Mulo ölü insanın ruhudur, geceleri cesedini mezarında bırakıp günün ilk ışıkları ile geri döner. Mulo genelde görünmezdir ancak sık sık kendine inan insanlara asıl bedeni ile görünür.
PELESIT
Kökeni : Malezya
Tanımlama : Genelde Polong ile birlikte hareket eden bir varlık.

POLONG
Kökeni : Malezya
Tanımlama : 3 cm boyunda olup cadılara hizmet eden kadınlar. Cadıdan alınan günlük kan karşılığında hizmet ederler.


RAKSHASA
Kökeni : Hindistan
Tanımlama : Güçlü ruh vampirlerdir. Hayvan yüzlü bir insan veya insan yüzlü bir hayvan olarak görünür. Kurbanlarının etini yiyip, kanını içer.
Zayıflıkları : Yanmak, güneş ışığı, kötü ruh kovanları kovan kimseler Rakshasa ları yok edebilir.

REDCAPS
Kökeni : İskoçya
Tanımlama : Eski şatoları ve evleri ele geçiren ruh. Ele geçirdiği yerde kalan kişiyi rahatsız ettiği ve kanından almaya çalıştığı söylenir.

SHTRIGA
Kökeni : Arnavutluk
Tanımlama : Geceleri bebeklerin kanlanını emerek, onlar üzerinden beslenen bir cadı. Geceyarısı lokması için arayışa çıktığı zaman bir baykuşa dönüşmek yerine daha çok uçan sinek formunu alma eğilimindedir. 20 yüzyılın ilk yıllarında, çoğu Ermeni Shtrigayı bebek ölümlerinin ana nedeni olarak kabul etmiştir.

SOUCOUYAN
Kökeni : Dominika, Karaipler
Tanımlama : Geceleri ruhunu akıtan yaşlı bir kadın gibi görünür. Havaya doğru uçan derisiz hayalet, genellikle ateşten bir top gibi görünür ve kurbanlarının kanını emer. Eğer çok fazla kan alınırsa kurbanlar ölebilir ve akıtılmış kanlarının Soucoyan olması olasıdır.
Güçleri : Kurbanın yeni bir Soucoyan olması veya varolan bir Soucoyanın ölü kurbanın derisine sahip olması açık değildir.
Zayıflıkları : Soucoyan sabah itibariyle kendi derisine geri dönmelidir, deriye bir Obeah'ın sahip olmasından itibaren Soucoyan üzerinde kontrolü sağlar.

STRİGOİ
Kökeni : Romanya, Transilvanyayı içererek
Tanımlama : Romanyalı Strigoi Morti bir çok şekilde Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan ölü vampirleri andırır. Sıklıkla salgın hastalık türünden olan ölümlerin nedeni olarak suçlanırlar. Eski bir Romanyalı inancına göre, cenin zarı, küçük bir kuyruk ve diğer özgü durumlar ile doğan bir insan Strigoi Viudur. Strigoi Viu cadılar toplantısına katılır ve St. George'un arifesi gibi özel dinlenme gecelerinde Strigoi Morti ile buluşur.
Güçleri : Strigoi Viu kan içici değildir fakat güçleri ruhsal vampirizm diye anılabilcek güçler içerir. Komşularının ürün ve hayvanlarının diriliklerini kendisininkini çoğaltmak için çalabilir. Ayrıca gece kendi vücudunu hayvan veya havada uçarken görülebilen küçük bir ışık kıvılcımı formunda bırakabilir. Bazen Strigoi Viunun hayvan formunu o formu hayvanlardan çalarak aldığı söylenir.
Zayıflıkları : Vücudunu mezardan çıkardıktan sonra kazığa oturtularak veya yakılarak yok edilebilirler.

STRYX
Köken : Roma
Tanımlama : Gece baykuşa dönüşen cadılar ve bu formdayken bebeklerin kanını içerek ve bazen iç organlarını yiyerek beslenirler. Stryx'in Latince çoğulu Striges'tir. Modern İtalyanca dilinde Striga cadılar için genel bir kelime olmuştur.

SUKUYAN
Kökeni : Trinidad
Tanımlama : Geceleri bedenini bırakarak mavi bir ışık topu olarak gezinir. Yakalandığı takdirde bir hayvana dönüştüğü söylenir.

TENATZ
Kökeni : Montenegro
Tanımlama : Ölmüş insanların bedenlerini ele geçirip kontrol altına alan ruhlardır. Geceleri gezinip, uyuyanların kanlarını içer. Mezarlara girip çıkmak için farelere dönüşebildikleri söylenir.

TLAHUELPUCHI

Çoğulu : Tahuelpocmimi
Kökeni : Meksika
Tanımlama : İnsan ailesiyle beraber yaşayan vampir, geceleri bebeklerin kanını emer. Tlahuelpuchi Nahual'a benzerdir, ikiside çeşitli hayvan formlarına girebilirler. Bununla beraber Nahual marifetini öğrenir ve kan emmeye ihtiyaç duymaz. Ayrıca Nahual şekil değiştirince doğal bir hayvan gibi görünür. Tlahuelpuchi sıcak hava çeşidine sahiptir. Tlahuelpuchiler lanetleriyle birlikte doğmuştur ve bundan kurtulamazlar. Ergenlikten bir süre sonra ilk olarak ne olduklarını öğrenirler.
Güçleri : Vücudunu ayaklarından ayırarak form değiştirebilmektedir. Genellikle hindi ve akbaba formunda ava giderler. Tlahuelpuchi esir olmaktan kurtulmak için kene gibi küçük sıcaklığın görülmeyeceği bir hayvana dönüşür.
Zayıflıkları : En az ayda bir kere kan ile beslenmeleri gerek yoksa ölürler. Beslenmek kurbanı öldürür. Seçilen kurban bir bebektir. Tlahuelpuchiyi meydana çıkarmak için onu hareket ederken yakalamaktan başka bir yol yoktur.

UPIERCZI
Kökeni : Polonya, Rusya
Tanımlama : Dillerinin altındaki iğneyle kurbanlarından geceleri kan emen vampir. Sadece yakılarak yok edilebilir; ve yakıldığında bedeni yok olmak yerine bir sürü küçük sürüngen ve kemirgene dönüşecek olan parçalara ayrılır. Yakma işleminden sonra ortaya çıkan bu hayvanlardan herhangi biri kaçarsa, Upierczi'nin de serbest kalacağı ve intikam için geri geleceği söylenir.

USTREL
Kökeni : Bulgaristan
Tanımlama : Cumartesi günü doğup, baptizm işleminden önce ölen çocuklardır. Gömülmelerinin 9. gününde mezarından çıkıp civardaki koyunlara ve diğer hayvanlara saldırdıkları ve kanlarını içtikleri söylenir.

VESHTITZA
Kökeni : Sırbistan
Tanımlama : Romen Stryx ve Arnavut Shtriga'ya benzerlikleri olan kan içici cadı. Bir Veshtitzanın ruhu vücudunu gece bırakır ve bir tavuk veya siyah bir güve vücuduna girer. O tarz bir yaratığın vücudunda, bebeklerin ve küçük çocukların olduğu bir ev bulana kadar uçar. Sonra onların kanını içer ve kalplerini yer. Veshtitza cadılar toplantısını düzenlemek için birleşir. Cadılar toplantısının üyeleri gecenin erken saatlerinde topladıklarını atıştırırken bazı belirli gecelerde ağaçların dallarına üşüşüp toplantıya devam ederler. Bir Doğu Avrupa inancı olduğundan beri, cadılar genelde ölümlerinden sonra ölü vampir olmaktadır. Bir Veshtitza'nın doğal ölümü onun kan içme alışkanlığını bitirmicek gibi görünüyor.

VETALA
Kökeni : Hindistan
Tanımlama : Betail olarak da bilinen bu varlık, ölmüş insanların bedenlerini kontrol altına alan bir varlıktır.

VRYKOLAKAS
Kökeni : Yunanistan
Tanımlama : Yunanistan ve Yunan Adalarında Vrykolakas(çoğulu Vrykolakes) Vourkalakas ve Vrukolakas gibi değişikleri vardır. Girit Adasında Kathakano sıklıkla Vrykolakas isminin yerine geçer. En azından ana karada bazı dağ bölgelerinde, Vrykolakas terimi hala yaşayan ve geceleri ay çıkmak üzere olduğunda insanları ve hayvanları ısırmaya ve yemeye zorlanan bir çobana ait olmaktadır. Fakat genellikle mezarlarından dönen ölü insana ait olmaktadır. 17. yüzyıldan beri anlatılmakta olan birşeye göre, ölümsüz Vrykolakas gece kapıları tıklatmaya gitmekte ve evde yaşayanların ismini söylemektedir. O çağrıya cevap veren herhangi biri lanetlenmekte fakat karşı çıkanların canları bağışlanıyordu.
Güçleri : Bir insan aforoz edilir, ciddi bir suç işler veya günah dolu bir hayat sürerse ölümünden sonra bir Vrykolakas olabilir. Annesinin kendisine hamile kaldığı veya doğduğu gün kutsal bir gün olanlar ölümsüz Vrykolakas olması önceden belirlenmiş kişilerdir. Eğer bir insan bu lekeler olmadan ölürse, yakılmadan önce cesedinin üstünden kedi atlarsa yeniden Vrykolakas olma hakkını kazanır. Ölümsüz Vrykolakas geceleri daha aktif olduğu halde, günışığı olduğu sürecede dışarı çıkabilir. Her Cumartesi mezarlarında olmaları zorunda bırakılmışlardır.
Zayıflıkları : Bir ölü insanın Vrykolakas olacağından şüphelenildiği zaman, cesedi çürümeye karşı direnip direnemeyeceğini görmek için mezardan çıkarılır. Ayrıca, tüm cesetleri orijinal gömülüşünden 3 yıl sonra mezardan çıkarmanın dinsel bir uygulaması vardır. Tipik olarak çürümemiş görünen mezardan çıkarılmış bir vücut şişirilmiş ve kırmızıdır. Bu genellikle ölü insanın bir Vrykolakas olduğuna ve kendini kurbanlarının kanıyla beslediğine bir kanıt olarak açıklanmıştır. Yakılarak yok edilebilirler. Bir Vrykolakastan kurtulmanın başka bilir yolu da cesedini bir tatlı adasında yakmaktır. Bu Vrykolakasın deniz suyunu geçemeyeceği inancı üzerine yapılmıştır.

WAMPIR
Kökeni : Polonya ve Rusya
Tanımlama : Normal insanlar gibi görünür ve dillerinin altında azı dişi yerine arı iğnesi vardır. Öğleden gece yarısına kadar aktiflerdir.
Zayıflıkları : Sadece yakılmak bir Wampiri yok eder. Wampir yakıldığı zaman, vücudu patlıcak, yüzlerce küçük iğrendiren hayvanların meydana çıkmasını sağlar. Eğer bunlardan biri kaçarsa, Wampir'in ruhuda kaçacaktır ve ilerde intikam için geri dönecektir.

YARA-MA-YHA-WHO
Kökeni : Avusturalya
Tanımlama : 1 - 1,5 metre boylarında kırmızı, dişsiz, kısa boylu, büyük kafalı ve el-ayak parmakları ahtapot görüntüsünde olan insanımsı varlık. Ağaçlardan insanlar üzerine atlayıp el ve ayak parmaklarıyla kanlarını içtikleri söylenir.
Subscribe to Our Blog Updates!
Share this article!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazan güzel ellerinize sağlık (:
ve Lütfen! Küfür içeren veyahut içeriğinde reklam olan yorumları yazmaktan sakınalım. Sormak istediğiniz sorular için bloğun sağ üst köşesinde bulunan İletişim kısmından her zaman mail atabilirsiniz. (:

Return to top of page
Powered By Blogger | Design by Genesis Awesome | Blogger Template by Lord HTML